A mediáció területei 

Hol alkalmazható a mediáció?

Párkapcsolati mediáció

Párkapcsolati mediáció

Válási mediáció

Válási mediáció

Üzleti mediáció

Üzleti mediáció

Munkahelyi mediáció

Munkahelyi mediáció

Szomszédviták

Szomszédviták

Öröklés és családi viták

Öröklés és családi viták

Szülő-gyermek konfliktus

Szülő-gyermek konfliktus

Iskolai mediáció

Iskolai mediáció

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolat során eljuthatunk abba az életszakaszba, amikor a viták egyre csak sokasodnak. Úgy érezhetjük, hogy nincs igazi megoldás, és már nem tudunk beszélgetni, az egyetértés pedig már teljesen a múlté.

Ilyenkor segíthet sokat egy közvetítő, aki kérdések mentén lefordítja egymás nézőpontjait, és az adott vitás helyzetet elkezdjük a másik szemével szemlélni.

Azoknak segíthet a párkapcsolati mediáció, akik tudják, hogy miben szeretnének megegyezni, csak nem tudják, hogyan.

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • elhidegült a kapcsolatunk
 • nem tudunk egymással kommunikálni
 • sokat veszekszünk
 • nem tudjuk eldönteni, hogy elköltözzünk-e vagy ne
 • elveszett az egymásba vetett bizalom
 • felmerült a szakítás vagy a válás lehetősége is
 • nem tudunk döntést hozni konkrét helyzetekben
 • különbözően gondolkodunk gyermeknevelésről
 • Anyós-Após irányítja a kapcsolatunkat
 • elveszett az intimitás a kapcsolatunkból
 • elbeszélünk egymás mellett stb.

Válási mediáció

Válás során a mediáció segíthet, hogy a felek megkíméljék magukat a hosszú és költséges bírósági eljárástól. A mediációs eljárás eredményeként létrejövő megállapodás ugyanis előmozdítja, hogy a bírósági döntés gyorsan és problémamentesen meghozható legyen. Az egyik legfontosabb szempont pedig, hogy amennyiben vannak a válással érintett gyermekek is, úgy ők a mediáció igénybevétele által a legkevésbé sérülnek.

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • közös megegyezés előkészítése a békés elváláshoz
 • szülőpár kommunikációja , békés együttműködése
 • vita van a közös gyermekünket érintő kérdésekben
 • nincs egyetértés a szülői szerepek gyakorlásában stb.

Üzleti mediáció

Segít, hogy az üzlettársával kapcsolatos egyszeri, vagy olykor visszatérő, régebb óta húzódó vitás kérdéseket, problémákat nyugodt körülmények között, mediátor által irányítottan megbeszéljék. A megbeszélés eredményeként pedig egy mindenki számára betartható megállapodás születhessen.

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • tulajdonosok közötti problémák
 • teljes titoktartás mellett a partnerek közötti konfliktusok békés megoldása a cégek jó hírnevének megőrzésével
 • üzleti döntés meghozatala előtti egyet nem értés stb.

Munkahelyi mediáció

Főnökével, alkalmazottjával vagy munkatársával olyan kérdéseket is tisztázni tudnak, melyek régóta elrontják a munkahelyi légkört.

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • egyszerűen nem szeretjük a másikat, valamiért nem tudunk normálisan együtt dolgozni
 • más-más elvárások jelentkeznek, különböző csatornákon kommunikálunk, pont a lényeg nem megy át, vagy nem úgy, ahogy elvárnánk
 • eluralkodik a negatív hangulat , nem tudunk túllépni a történteken, pedig már nem is igazán tudjuk, hogy mi volt a kiindulási pont
 • agresszió megjelenése pl. ártani akarnak a másiknak, a hírnevének vagy még a munkájának is, hamis állítások révén vagy szövetségesek toborzásával stb.

Szomszédviták

Kevesen vannak, akik megtehetik, hogy olyan helyen élnek, ahol a környezetükben nem laknak szomszédok. A szerencsésebb esetben a szomszédok kisebb súrlódásokkal képesek egymás mellett élni. Szerencsétlenebb esetben azonban szükség lehet a nézőpontok irányított, mediátor által vezetett ütköztetésére a megoldás érdekében. Például amikor valaki a szabadidejét teljes csendben szeretné tölteni, amikor a szomszéd éppen pont hangos zenehallgatás mellett tud igazán kikapcsolódni. És ez csak egyetlen triviális példa az ezer meg ezer problémából, amik megoldásra várhatnak.

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • zavar a szomszédom viselkedése , szokásai
 • valamikor jóban voltunk, most meg szinte nem is beszélünk
 • a peres út és a jegyzői eljárás felesleges idő és pénz , nem nyújt valódi megoldást stb.

Öröklés és családi viták

A mediáció kiváló eszköz arra, hogy hagyatéki ügyekben megkíméljük magunkat az évekig tartó, idegeskedéssel, olykor a családi kapcsolatok teljes elmérgesedésével járó, sokszor valódi eredmény nélkül záródó pereskedéstől.

Sok esetben a családon belül alakul ki olyan helyzet, hogy éveken keresztül sodródunk az eseményekkel és bízunk benne, hogy magától megoldódik a kialakult konfliktushelyzet. Pedig nem! A szüleinkkel, testvéreinkkel, gyermekeinkkel elmérgesedett helyzet mediációt, mediátort kíván!

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • családon belül évek óta elhúzódó viták
 • öröklés kapcsán felmerülő hagyatéki egyezség problémái
 • „testvérharc” eldöntése megállapodással, valódi megoldással

Szülő-gyermek konfliktus

A családi viták speciális esete, legtöbbször szülők és kamasz gyermekek között felszínre kerülő problémák várnak megoldásra.

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • egyszerűen nem értenek meg a szüleim
 • egyszerűen nem ért meg a gyermekem
 • egyensúly kellene tanulás, barátok , „telefonnyomkodás” kapcsán , de az egyet nem értés már a tetőfokára jutott
 • a szüleim egymással sem értenek egyet, nemhogy velem stb.

Iskolai mediáció

A mediációs során itt kerül leginkább előtérbe az asszertív kommunikáció, az értő figyelem. Sokszor nem értenek egyet a felek, hogy miért romlanak pl az eredmények, miért hiányzik sokat a gyermek az iskolából, mi az osztályon belüli konfliktus oka, miért kivételezik valakivel a pedagógus stb.

Az érintett felek (szülő-tanár, gyermek-tanár, gyermek-gyermek, szülő-szülő, tanár-tanár, gyermek – osztályközösség nagyobb része stb.) a mediációs eljárásban egyenrangúak, így könnyebben derül ki a konfliktus valódi oka, és születik végrehajtható megoldás.

Amiben a vita kulcsa a mediáció/mediátor:

 • „kiközösítés” , „klikkesedés” osztályon , akár évfolyamokon , iskolán belül
 •  diák – tanár , tanár – tanár konfliktusok
 •  felkelni sincs kedve a gyermeknek, nemhogy iskolába menni, és az eredményei is folyamatosan romlanak
 •  „jó-jó , de a másik rosszabb feleletre is mindig jobb jegyet kap” válasz vajon valós probléma stb.